Piekarnia „PIEKUŚ” Pakulscy & Walorek Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy PIEKUŚ z Inowrocławia, poprzez inwestycję w nowoczesne maszyny produkcyjne”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 872 020,00zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 434 230,00zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

Pozostając na stronie, zgadzasz się na używanie plików cookies Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close